President Bouteflika “vigorously” condemns “cowardly” attack on Saint-Petersburg Metro